Nätverka i Rättvik

I Rättvik finns flera nätverk för samverkan och gemensam utveckling. I dessa nätverk träffas företagare med jämna mellanrum och diskuterar frågor som berör deras bransch och verksamhet.

Skapa kontakter och utbyt erfarenheter

Välkommen att kontakta oss för deltagande i ett nätverk som passar din verksamhet. Samverkan är viktig i en liten kommun och näringslivskontoret är en naturlig väg in i denna samverkan för dig som är verksam i Rättvik.

Bo i Rättvik

Ekonomisk förening vars medlemmar är boendeanläggningar i Rättvik. Stugbyar, hotell, konferensanläggningar och campingar arbetar aktivt för att finna nya sätt att dra nytta av varandra, locka hit besökare och öka servicen på orten.

Företagarna Rättvik

Företagarna Rättvik finns för företagare i Rättvik ska bli mer framgångsrika. Tillsammans ska vi göra företagandet enklare, roligare och mer lönsamt.

Närvik – Föreningen Näringsliv Rättvik

Närvik är ett samarbetsforum och en mötesplats mellan Rättviks näringsliv och kommunen. Föreningen Närvik verkar för att främja näringslivet i Rättviks kommun genom att arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringsidkare. Riktlinjerna i arbetet fastställs i Närviks styrelse vid månatliga styrelsemöten.

Visit Rättvik

Ideell förening som arbetar strategiskt och konkret med att utveckla näringslivet inom turismsektorn. Fungerar ofta som rådgivande organ inför olika kommunala beslut och är sammansatt av representanter från exempelvis handel, boenden, krögare, byggföretag och evenemang.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Näringsliv
795 80 Rättvik