Föreningen Näringsliv Rättvik

"Närvik" (Föreningen Näringsliv Rättvik) är ett samarbetsforum och en mötesplats för Rättviks näringsliv och kommun. Föreningen Näringsliv Rättvik verkar för att främja näringslivet i Rättviks kommun.

Närvik

Föreningens syfte är att arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringsidkare. Riktlinjerna i arbetet fastställs i Närviks styrelse vid månatliga styrelsemöten.

Närvik anordnar seminarier med mera för näringslivet

  • Initierar och medverkar till samverkan och nätverk mellan olika företag och branscher
  • Driver projekt som främjar näringslivet

Medlemskap kan erhållas av alla företagare, näringsidkare och organisationer i Rättviks kommun.

Välkommen att höra av dig till Föreningen Näringsliv Rättvik!

Logotyp, Föreningen Näringsliv Rättvik, Närvik