Tillväxt & tillsyn

I Sverige finns det idag cirka en miljon företag! Cirka 99,4 % av dessa är småföretag, närmare 75 % är rena enmansföretag. Dessa företagare möts av en byråkrati som består av 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och allmänna råd samt 94 000 000 blanketter.

All denna byråkrati är ett resultat av många års arbete med att försöka säkerställa säkerhet, kvalitet och miljö i verksamheter. Detta är viktiga områden för oss alla, men att fortsätta producera blanketter kommer inte att ge något önskvärt resultat.

I Rättvik tänker vi annorlunda

Vi vill minska regelbördan och fokusera på att stärka entreprenörer i sin vilja att göra rätt. Vi gör det genom konceptet "tillväxt & tillsyn".

I konceptet möts två världar - tillväxtsidan och tillsynssidan

Det betyder att vår ambition är att skapa en hållbar samhällsutveckling, där hänsyn tas både till småföretagares vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs och fungerar som de ska.

För att lyckas med det här har vi arbetat fram nya innovativa modeller. Modeller som syftar till att skapa en användarvänlighet för företagare som tar lagstiftningens intentioner på allvar. Vi har förändrat vårt sätt att ta ut avgifter, vårt sätt att kommunicera med småföretagare och vårt sätt att prata om hållbarhet.

Det här arbetet är inte enkelt. Förändring kan vara skrämmande för många och den svenska regeltillämpningen är en stark kultur.

Vi vägrar att vika oss för rädslor

Vi tror på småföretagare, vi tror på människors vilja att göra rätt. Vi vet att en god kommunikation mellan tillsynssidan och företagen leder till kunnigare företagare som trivs. Det är grunden till säkra livsmedel, miljöer, avfallshantering och annat utövande.

Det blir inte bättre för att det blir krångligare

I skapandet av nya modeller får man räkna med att det kan bli fel. Vi är beredda att ta den risken. Vi har tröttnat på alla diskussioner om regelförenkling och regeltillämpning.

Vi vill göra något, vi vill vara exemplet som kan vara en referenspunkt för andra i deras ambition att utveckla nya system.

Vi vill vara den bästa kommunen att driva ett företag i, vi vill vara den tryggaste kommunen att bo i och vi gör det genom konceptet "tillväxt & tillsyn"

Slutrapport från förstudie 2014–2015. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ideell förening

Tillväxt och Tillsyn är en ideell förening med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete.

Markus Svensson är föreningens kontaktperson och går att nå på tel 070‑276 27 67 alternativt e-post markus@tillvaxtochtillsyn.se.

Kontakt

Miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivskontoret
795 80 Rättvik