Energiberäkning och energideklaration

Eldosa med många kontakter.

mostphotos.com

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energiberäkning

I samband med tekniskt samråd ska byggherren presentera en energiberäkning som uppfyller kraven enligt BBR (Boverkets Byggregler). Där finns reglerna för vilka hus som behöver en energiberäkning, hur stor energiförbrukningen får vara per uppvärmd kvadratmeteryta (A-temp), kraven för hur mycket du behöver isolera ditt hus (U-värdekrav) samt specifika krav för hus uppvärmda med direktverkande el. Vid det tekniska samrådet kontrollerar bygglovavdelningen att energiberäkning finns vilket två år senare verifieras med en energideklaration som bygger på den då kända verkliga förbrukningen.

Energideklaration

Efter att man uppfört en byggnad kan det vara nödvändigt att låta utföra en energideklaration. Energideklarationen är ett verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Följande byggnader ska ha en energideklaration

  • Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration för byggnaden.
  • Befintliga hus som enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha en energideklaration.
  • Om en byggnad har ett luftkonditioneringssystem med en effekt som är högre än 12 KW.
  • En- och tvåbostadshus i samband med att ägaröverlåtelse sker.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.