Rättviks kommun
Rättviks kommun

Energiberäkning och energideklaration

Eldosa med många kontakter.

mostphotos.com

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energiberäkning

I samband med tekniskt samråd ska byggherren presentera en energiberäkning som uppfyller kraven enligt BBR (Boverkets Byggregler). Där finns reglerna för vilka hus som behöver en energiberäkning, hur stor energiförbrukningen får vara per uppvärmd kvadratmeteryta (A-temp), kraven för hur mycket du behöver isolera ditt hus (U-värdekrav) samt specifika krav för hus uppvärmda med direktverkande el. Vid det tekniska samrådet kontrollerar bygglovavdelningen att energiberäkning finns vilket två år senare verifieras med en energideklaration som bygger på den då kända verkliga förbrukningen.

Energideklaration

Efter att man uppfört en byggnad kan det vara nödvändigt att låta utföra en energideklaration. Energideklarationen är ett verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Följande byggnader ska ha en energideklaration

  • Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration för byggnaden.
  • Befintliga hus som enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha en energideklaration.
  • Om en byggnad har ett luftkonditioneringssystem med en effekt som är högre än 12 KW.
  • En- och tvåbostadshus i samband med att ägaröverlåtelse sker.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik