Rättviks kommun
Rättviks kommun

Svartbygge, olovligt byggande

Olovligt byggande, även kallat svartbygge, är när någon utför en lov- eller anmälningspliktig åtgärd utan att ha ett godkänt beslut i frågan.

Om någon bryter mot dessa bestämmelser ska kommunen ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av plan- och byggförordningen (PBF) som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

Är ni osäkra om åtgärden är lov- eller anmälningspliktigt kan ni alltid kontakta oss på miljö- och byggenheten.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast mejl.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter per mejl eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, - föräldraledig till mars 2021

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik