Bygga på landsbygd och i byar

Illstration av en dalaby från broschyren Bygga på landsbygden ...

Kommunerna i norra och västra Dalarna har i många avseenden en likartad byggnadskultur och tillsammans har vi givit ut broschyren "Bygga på landsbygden och i byar". 

Byggnadskultur

Valet av boplats, gruppering av byggnader, tekniska lösningar med mera har inte tillkommit av en slump. Byggnadskulturen består av en mängd enkla trähus som, tillsammans med odlingslandskapet, bildar våra byar.

Mängden av byggnader, där var och en har sin betydelse, gör att vi som arbetar med bygglov dagligen stöter på frågeställningar om förändringar, kompletteringar och så vidare i befintlig bebyggelse. Även den byggnad som du uppför, kommer att bli en del av vår byggnadskultur.

En nämnd har ansvar för hur byggandet sker

I varje kommun finns en politiskt vald nämnd, som har ansvaret för hur byggandet inom kommunen sker. Nämnden är också den myndighet som prövar om en byggnad får eller inte får uppföras.

Samråd och diskussioner

I de samråd och diskussioner, som stadsarkitekten eller bygglovhandläggaren har med sökanden i bygglovsärenden, återkommer ofta likartade frågeställningar och synpunkter. 

"Bygga på landsbygden och i byar"

Broschyren ger svar och råd i några av dessa frågor. Råden är i första hand användbara på bebyggelse utanför detaljplanelagda områden och större tätorter.

Broschyren "Bygga på landsbygden och i byar" Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns i .pdf-format som du kan ladda ner eller öppna och läsa.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Telefontid: måndag - onsdag kl. 10–12

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndag - torsdag kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.