Rättviks kommun
Rättviks kommun

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig boende i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner. Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni kontakta familjerådgivningen.

Familjerådgivningen vänder sig till par, enskilda och andra i nära vuxenrelationer, oavsett kultur, religion eller sexuell läggning. Orsakerna till att en relation inte fungerar kan vara många och det är bra att söka hjälp så tidigt som möjligt. Familjerådgivning leder ofta till positiva förändringar och bestående resultat. De som bestämt sig för att separera kan behöva hjälp att göra det på ett så bra sätt som möjligt och kunna samarbeta kring eventuella barn. Familjerådgivarna har lång yrkeserfarenhet och kvalificerade vidareutbildningar med särskild inriktning på relationer.

Ni kan vända er till familjerådgivningen till exempel när:

  • Ni har svårt att prata med varandra.
  • Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
  • Ni har svårt att samarbeta.
  • Ni har tappat förtroendet för varandra.
  • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
  • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i relationen.
  • Ni lever i en ombildad familj och det är svårt att få det att fungera.

Så här går familjerådgivningen till

Familjerådgivningen tar emot efter tidsbeställning per telefon. Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi ska arbeta med tillsammans och hur ofta vi ska träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen varar 1,5 timme per gång för par och 1 timme för enskilda.

Tystnadsplikt på familjerådgivningen

När ni vänder er till familjerådgivningen ska ni kunna känna er trygga. Det råder särskilt sträng sekretess, s.k. absolut sekretess. Ingen registrering förekommer och familjerådgivningen för inga journaler. Familjerådgivningen är inte heller någon myndighet och all kontakt bygger på frivillighet. Den som önskar vara anonym har rätt till det.

Undantag från sekretessen gäller om familjerådgivaren får veta att barn utsätts för brott, som psykisk eller fysisk misshandel, bevittnar våld eller utsätts för sexuella övergrepp. Familjerådgivaren är då skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Ingen avgift och rätt till tolk

Besöken är kostnadsfria. Behöver ni tolk har ni rätt till det.

Tidsbokning och förfrågningar

Önskar ni tid för samtal ringer ni på vår telefon (se kontakt nedan).

Vi har flera telefontider varje vecka, vilket framgår av telefonsvararen. Ni kan alltid lämna ett telefonmeddelande, så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.

Familjerådgivningen kan även nås via e-post, men sekretessen kan då inte helt garanteras. Kom ihåg att lämna ditt telefonnummer om du mejlar oss. Vi kontaktar dig/er sedan per telefon.