Avtal

Det finns möjlighet för er föräldrar att vid Familjerätten upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad-, boende- och/eller umgänge.

För att avtalet ska gälla krävs att det är skriftligt, undertecknat av er båda föräldrar och att avtalet har godkänts av familjerätten. Barnet/barnen det gäller ska vara folkbokförda i Rättviks kommun. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i domstol.

Familjerätten ska godkänna avtalet om innehållet är till barnens bästa. För att kunna göra en sådan bedömning behöver vi i regel träffa er föräldrar och ibland även barnen. Inför att avtal skall bedömas inhämtas även utdrag ur socialregister och polisregister.

Om ni föräldrar vill skriva ett avtal men inte är överens om hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget ska se ut för ert barn kan ni få hjälp med samarbetssamtal.

Om det inte finns någon tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan ni föräldrar själva lämna anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
0248-70 211

Måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 8.30–9.30

Socialförvaltningen
Reception 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik