Fastställa faderskap/föräldraskap

Om föräldrar inte är gifta när barnet föds, ska faderskapet/föräldraskapet fastställas.

Först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt får barnet juridiska rättigheter till sin andre förälder som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 är det möjligt att bekräfta faderskap/föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

För att kunna använda tjänsten ska

  • du vara 18 år
  • ni föräldrar vara eniga om att barnet är ert gemensamma
  • ni vara folkbokförda i Sverige
  • du ha en e-legitimation/mobilt Bank-ID.

Mer information hittar du på

Om du inte kan använda den digitala tjänsten?

Om du inte kan använda den digitala tjänsten är det socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som har ansvar för att faderskapet/föräldraskapet blir fastställt. Du kontaktar familjerätten för att boka tid.

När det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse stängs Skatteverkets digitala e-tjänst och ansvaret övergår till socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information och för att boka tid. Hör vi inte av dig kommer du att bli kallad.

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning behöva göras innan faderskapet fastställs. Kontakta familjerätten för mer information och för att boka tid.

Anmäla gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter den som fött barnet automatiskt att ha ensam vårdnad.

Vad innebär att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn - att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
0248-70 211

Måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 8.30–9.30

Socialförvaltningen
Reception 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik