Familje­hem, jour­hem, kontakt­familj, kontakt­person, stöd­familj och avlösar­service

Händer som håller i pusselbitar.

Det finns barn, ungdomar och vuxna i Rättviks kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats.

Du kan göra skillnad!

I vår e-tjänst ”Vill du göra skillnad?” kan du göra en intresseanmälan om du vill veta mer om att bli kontaktperson, familjehem, jourhem, kontaktfamilj och stödfamilj i Rättviks kommun.

E-tjänsten: Vill du göra skillnad? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet, ungdomen eller en vuxen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Stödfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem ett antal dygn i månaden. Insatsen syftar till att barnet med funktionsnedsättning för möjlighet till miljöombyte och vårdnadshavare möjlighet till avlastning.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att du tillfälligt tar över omvårdnaden om en person med funktionsnedsättning från den anhöriga i personens egna hem. Avlösning ges som möjlighet för vårdnadshavarna att tillfälligt göra andra saker.

Avlösarservice ges alltid utifrån behovet i varje enskilt fall.

Låter det intressant?

Vi hjälper dig med råd, stöd och handledning så du känner dig trygg i ditt uppdrag. För familjehem ingår utbildningen Ett hem att växa i och kontinuerlig fortbildning.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, jourhem, stödfamilj eller avlösare i Rättviks kommun, anmäl ditt intresse via e-tjänsten så berättar vi mer.

Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt centrala rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt

Socialtjänsten

Helene Lispers

0248-70 121

Caroline Dannehag

0248-70 214

Stöd och omsorg

Hanna Wiklund

0248-70 625

Besöksadress

Golfvägen 1 A

795 33 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun

Socialförvaltningen

795 80 Rättvik