Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns.

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land.

För att få ett medgivande för internationell adoption ska Du enligt lag ha fyllt 18 år och antingen vara ensamstående, sambo, gift eller registrerad partner. Du måste också ha genomgått en föräldrautbildning.

Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av socialnämnden.

Gör så här om du eller ni har funderingar på att adoptera:

  • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal.
  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisas du/ni till en obligatorisk föräldrautbildning.
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden. Underlaget till nämndens beslut sammanställs i en medgivandeutredning.

Vad är en medgivandeutredning?

En medgivandeutredning är:

  • Ett bedömningsunderlag för socialnämnden för ett eventuellt medgivande till adoption.
  • En presentation av dig eller er som adoptivföräldrar som kommer att skickas till utlandet inför adoptionen.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din make/maka/partners barn ansöker du om adoption hos tingsrätten. Tingsrätten begär vanligtvis inför sitt beslut in en utredning från familjerätten. Familjerätten utreder och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut om eventuell adoption.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
0248-70 211

Måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 8.30–9.30

Socialförvaltningen
Reception 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik