Stöd till familjen

Rådgivning där föräldrar och barn lyssnar på en terapeut.

mostphotos.com/Yuri Arcurs. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Inom familjerätten arbetar vi med till exempel vårdnad, boende, umgänge, adoption, faderskaps- och föräldraskapsfastställelse och samarbetssamtal.

Familjestöd

Till oss kan du vända dig för att få stöd för dig och ditt barn. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation. Vi kan också svara på frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge.

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar. Därför finns det anledning att anstränga sig för att lösa problemen och kunna samarbeta om barnen.

Kontakt

Socialsekreterare
Måndag, tisdag, onsdag och fredag, klockan 8.30–9.30

Reception
0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik