Rättviks kommun

Mobbning

Två händer

Mobbning är när någon hela tiden trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att du utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person.

Mobbning

Mobbning kan vara allt från att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.
Mobbning är vanligare än vi tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet.

Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning

 • Barnet blir tystare.
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan.
 • Kompisar följer inte med hem.
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar.
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma.
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på.
 • Återkommande huvudvärk och annan värk.
 • Vredesutbrott.
 • Sämre aptit.
 • Mardrömmar.
 • Blåmärken och andra skador.
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner.
 • Sämre studieresultat.

Källa: Vårdguiden


Socialtjänsten kan i samarbete med skolan stötta barn och deras familjer då en situation där det förekommer mobbning påverkar hela familjen.
Vi kan finnas med som ett stöd i familjen och hjälpa till i kontakter med skolan.

Barn som mobbas kan känna sig utanför och ensamma och socialtjänsten har då möjlighet att bevilja kontaktperson för barnet som kan ta med barnet ut på aktiviteter och i andra sociala sammanhang.
Föräldrar kan få råd och stöd av socialtjänstens hemterapeuter för att orka i en svår situation.

Till kuratorn på ungdomsmottagningen kan du som ungdom komma och prata om det är något som är jobbigt eller känsligt. Kuratorn tar emot inbokade besök och där får du möjlighet att prata om dina problem. Kuratorn har tystnadsplikt. Det innebär att det ni pratar om stannar där och ingen annan får veta det.

Kränkande behandling

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever. De vuxna får till exempel inte säga elaka saker, hota eller använda våld.

Diskriminering är

när personal på en skola behandlar en person sämre än en annan person i en jämförbar situation. Det kan till exempel vara för att personen är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige.
Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.

Diskriminering kan vara indirekt. Ett exempel är när regler som tycks vara neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor.

Även diskriminering du drabbas av som har samband med dina anhöriga är förbjuden enligt Diskrimineringslagen. Till exempel om dina föräldrar är homosexuella och du trakasseras för det.

Du kan också anmäla din skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter. Kränkande eller diskriminerande behandling kan du anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO samt barn- och elevombudet, BEO.

Kontakt

Boda skola
Furudals skola
Ingels skola
Nyhedsskolan
Rättviksskolan
Sätra skola
Söderås skola
Vikarbyns skola

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Föräldrastödstelefon
0248-70 172

BRIS - Barnens Rätt I Samhället 
116 111