Barnet i skilsmässan

En skilsmässa är ofta smärtsam för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre.

Alla separationer är olika

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är barnen som har valt att skiljas. De har rätt att fortsätta tycka om och utveckla en god relation till båda sina föräldrar, även om det finns en konflikt. I Rättviks kommun erbjuder vi stödgruppen "Skilda Världar" för barn och ungdomar med separerade föräldrar.

Skilda Världar-grupper

Gruppverksamheten består av 10 träffar med olika teman omkring hur det är att ha föräldrar som är separerade. Vi tittar på film, fikar, leker, gör utflykter och skapar i olika material. Grupperna vänder sig till barn och tonåringar i åldrarna 7–18 år.

I gruppen får barnen möjlighet att

  • träffa andra barn som lever i en liknande situation.
  • sätta ord på sina tankar och känslor.
  • få stöd i att hantera förändringar.
  • få stöd i att man får tycka om båda sina föräldrar.
  • stärka sin självkänsla för att våga ge uttryck för sina egna önskningar och behov.
  • hjälp att fokusera på det som är positivt för att känna hopp inför framtiden.

Gruppträffarna är kostnadsfria och leds av socialförvaltningens familjebehandlare.Välkommen att höra av dig med frågor och anmälan till oss!