Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge fysiskt skydd vid krig. På kartan nedan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

Skylt med symbolen för skyddsrum.

Ett skyddsrum är utmärkt med symbolen orange fyrkant med blå triangel. Det har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

I Rättviks kommun finns sju skyddsrum, sex i centrala Rättvik och ett i centrala Furudal. Skyddsrummen finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum och har underhållsansvar.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen håller standard och att skyddsförmågan inte försämras.

Sök skyddsrum i Rättvik

Adresser till skyddsrum i Rättvik

  • Centralgatan 11, 140 platser
  • Centralgatan 11, 160 platser
  • Tholens väg 8, 30 platser
  • Storgatan 13, 30 platser
  • Knihsgatan 1, 36 platser
  • Kullvägen 10, 33 platser
  • Masvägen 5, 77 platser

Adress till skyddsrum i Furudal

  • Strandvägen 10, 37 platser