Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över

Kraftigt vattenflöde vid dammen i Furudals Bruk.

Kraftigt vattenflöde vid dammen i Furudals Bruk. Foto: räddningstjänsten

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el reglerar man vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.
Det här är en plan för vad du ska göra om det blir ett dammbrott som påverkar dig.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott sköljer inte någon flodvåg över länet, istället blir det en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

WebbGIS

Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm skulle gå sönder kan du titta på Länsstyrelsen Dalarnas karttjänster och geodata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så får du reda på att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i vissa tätorter, till exempel Rättvik,  genom signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Om du hör flera 7 sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i två minuter.

När du hör varningssignalen ska du gå inomhus, slå av ventilation, stänga fönster och lyssna på radions P4. Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i översvämningsområdet.

Utrymning i översvämningsområdet

Om det blir en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Mer information om var din utrymningsstation ligger hittar du i dessa foldrar Folder Ore Pdf, 400.2 kB, öppnas i nytt fönster. och Folder Rättvik Pdf, 577.4 kB..

Du som bor i översvämningsområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i "Viktigt meddelande till allmänheten" i radions kanal P4.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om du hör signalerna för VMA, ska du

  • gå inomhus,
  • stänga alla fönster och dörrar,
  • stänga av ventilationen,
  • lyssna på radions kanal P4.

Fyra gånger om året, första måndagen i månaden klockan 15.00, testas signalen för VMA.

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom översvämningsområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via radiokanalen P4.

Information finns också hos Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Nytt varningssystem på gång

Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområden vid ett dammbrott, men kraftindustrin och berörda myndigheter arbetar med att ta fram ett system för särskild varning vid dammbrott. Planen är att ett varningssystem ska införas i områden där det finns behov av snabb varning om en damm skulle brista.

Översvämning utan dammbrott

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. På MSB:s webbplats får du veta mer om vad du själv kan göra.

Frågor och svar

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?

Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok, legitimation och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Skolor och förskolor ansvarar för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Hur ska jag göra med mina sjuka gamla föräldrar?

Kommunens äldreboenden ansvarar för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor ensam hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Kan jag hjälpa till med något?

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Vägar och broar inom översvämningsområdet kanske inte kan användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan försvagas och rasa på grund av vattnets strömmar.