Hemberedskap

Det finns en grundprincip i vårt samhälle och den innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den principen gäller även då samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen och du har också ett personligt ansvar. Vid en kris kommer kommunens insatser först att gå till äldre och sjuka, samt andra som har det svårare att klara av en kris eller större störningar i samhället.

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att utgå från behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Vid till exempel isolering på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du bör även kunna komma i kontakt med anhöriga och kunna ta del av information från media och myndigheter.

Målet är att hemberedskapen ska räcka minst sju dygn, alltså en vecka, men gärna längre. Tidsaspekten är svår, den nationella rekommendationen är minst en vecka, men vi kan aldrig riktigt veta hur länge eller hur omfattande en kris kan vara. Därför kan det vara bra att du har en krislåda hemma, med saker du kan komma att behöva de första dygnen vid kris.