Trygghetspunkter i Rättviks kommun

Runt om i kommunen finns fastigheter som kan fungera som trygghetspunkter vid kriser och samhällsstörningar. Dessa trygghetspunkter utvecklas under år 2024. Beslut att upprätta eller avsluta en eller flera trygghetspunkter tas av kommunens krisledningsgrupp.

När trygghetspunkter upprättas meddelas detta via kommunens webbplats och sociala medier. Beroende på störningens omfattning kan fler kanaler komma att användas.

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att erbjuda information, trygghet och stöd för de som befinner sig inom ett visst geografiskt område vid kriser och samhällsstörningar.

I Rättviks kommun finns fem trygghetspunkter

 • Centrala Rättvik – Rättviksskolan, Centralgatan 11
 • Vikarbyn – Vikarby bystuga, Granmorvägen 4
 • Boda – Boda skola, Boda Björkallén 31
 • Bingsjö – Bingsjö bystuga, Bingsjö Lambornsvägen 20
 • Furudal – Furudals skola, Skolvägen 8

Vad finns på en trygghetspunkt?

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få:

 • aktuell information
 • krisstöd
 • enklare första hjälpen
 • vila
 • värme
 • vatten
 • nyttja toalett
 • ladda mobiltelefon
 • möjlighet att få eller kunna laga enklare måltider,
 • hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst

Mobil trygghetspunkt

Kommunen har också en mobil trygghetspunkt som kan användas vid händelser med mindre omfattning. Den ska främst kunna stötta med information och vid behov el och vatten i begränsad tillgång.