Riskhantering avseende brand vid skogsarbete

Skogsbrukets riktlinjer för riskhantering avseende brand ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.

Riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom skriver de hur rutinerna för hur samråd bör ske mellan olika berörda aktörer.

Vad som kan anses lämpliga åtgärder kan variera utifrån rådande förutsättningar. Riktlinjerna slår fast att hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, tillgång till olika bränsletyper, topografi och spridningsrisker.

Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från räddningstjänsten.

Texten är hämtat från webbplatsen skogforsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..