ICE - Om det händer en olycka

ICE - är ett viktigt telefonnummer som du bör lägga in i din mobiltelefon

Genom att leta upp ICE-kontakten i din telefon kan ambulans, räddningspersonal och polis komma i kontakt med närstående om det inte går att prata med dig.

ICE är en förkortning av det engelska "In case of emergency" som betyder "i händelse av nödsituation".

ICE fungerar över hela världen

Sprid den här information i din familj, till släktingar och vänner. Det är viktigt att så många som möjligt känner till den och lägger in ICE i sin mobiltelefon.

Så här lägger du in ICE

  1. Klicka för att lägga till en ny kontakt. Eller skriv in i en kontakt som du redan har inlagd.
  2. Skriv ICE och sedan ett mellanslag. Skriv därefter vilken relation du har till personen. Skriv gärna på engelska för att det ska fungera om du är utomlands. Skriv till exempel wife om det är din fru. Skriv mellanslag och sedan namnet på personen.
    Skriv ICETEXT i stället för ICE om din kontakt är döv eller har nedsatt hörsel.
  3. Som telefonnummer skriver du in +46 och sedan numret, utan den första nollan.
  4. Spara kontakten.
  5. Om du vill lägga till fler personer, kalla dem ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare.

Tänk på att använda landsnummer +46 för svenska kontaktpersoner och engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands.

Berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det.

För att komma åt ICE när telefonen är låst

Det är vanligt att ha något slags lås i mobiltelefonen för att inte vem som helst ska kunna öppna och använda den.

I många mobiltelefoner finns olika förinstallerade funktioner eller appar som gör att det går att se ICE-informationen även om telefonen är låst.

Det finns också appar att ladda ner. En del kostar pengar och en del är gratis.

Andra sätt att ha ICE-kontakter synliga

Det finns också andra sätt att alltid ha ICE-kontakter synliga:

  • Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig lapp, fotografera den med telefonen och använda den som bakgrundsbild.
  • Skriv ner dina ICE-kontakter på en lapp. Tejpa fast lappen på ett väl synligt ställe på mobilen eller fodralet.

Om du har din ICE-kontakt synlig kan du även skriva dit om du har någon sjukdom som kan vara bra att känna till.

Om du behöver hjälp

Det kan skilja mellan olika telefoner hur man skriver in en ICE-kontakt och hur man kommer åt numret när telefonen är låst.

Behöver du hjälp kan du fråga personal där du köpte telefonen. Du kan också fråga exempelvis vänner eller närstående.