ICE - Om det händer en olycka

ICE - är ett viktigt telefonnummer som du bör lägga in i din mobiltelefon

Genom att leta upp ICE-kontakten i din telefon kan ambulans, räddningspersonal och polis komma i kontakt med nära anhöriga om det inte går att prata med dig.

ICE är en förkortning av det engelska "In case of emergency" som betyder Om det händer en olycka.

ICE fungerar över hela världen

Sprid den här information i din familj, till släktingar och vänner. Det är viktigt att så många som möjligt känner till den och lägger in ICE i sin mobiltelefon.

Så här lägger du in ICE

  1. Klicka för att lägga till en ny kontakt. Eller skriv in i en kontakt som du redan har inlagd.
  2. Skriv ICE och sedan ett mellanslag. Skriv därefter vilken relation du har till personen. Skriv gärna på engelska för att det ska fungera om du är utomlands. Skriv till exempel wife om det är din fru. Skriv mellanslag och sedan namnet på personen.
    Skriv ICETEXT i stället för ICE om din kontakt är döv eller har nedsatt hörsel.
  3. Som telefonnummer skriver du in +46 och sedan numret, utan den första nollan.
  4. Spara kontakten.
  5. Om du vill lägga till fler personer, kalla dem ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare.

Tänk på att använda landsnummer +46 för svenska kontaktpersoner och engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands.

Berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det.