Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder en gång varje månad förutom i juli. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Miljö- och byggnadsnämnden lyder direkt under kommunfullmäktige och har som myndighet ansvar för:

  • Miljö- och hälsoskyddsverksamhet, livsmedel, smittskydd samt tillsyn enligt Miljöbalken
  • Byggnadsverksamhet enligt Plan- och bygglagen
  • Strandskyddsdispenser enligt Miljöbalken
  • Tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen och Tobakslagen

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av personal på
miljö- och byggenheten.

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
miljo.bygg@rattvik.se

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174