Rättviks kommun
Rättviks kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder en gång varje månad förutom i juli. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt reglementet ansvar för

  • Miljö- och hälsoskyddsverksamhet enligt Miljöbalken
  • Byggnadsverksamhet enligt Plan- och bygglagen
  • Tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen och Tobakslagen

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde för miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt byggnadsverksamhet sköts av miljö- och byggenheten.

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnd
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
miljo.bygg@rattvik.se

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174