Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna

I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna.

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. Region Dalarna är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess organisation.

Kontakt

Borlänge kommun
0243 - 740 00

Besöksadress
Stadshuset
Röda vägen 50
781 81 Borlänge