Socialförvaltning

Schema för socialförvaltningens organisation.

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Socialförvaltningen leds av en ledningsgrupp

Gruppen består, utöver förvaltningschef även av

  • verksamhetschef utveckling och stöd
  • verksamhetschef stöd och omsorg
  • verksamhetschef vård och omsorg samt hälso- och sjukvård
  • medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  • utvecklingsledare

Ledningsgruppen har till uppdrag att samordna, leda och följa upp samtliga socialförvaltningens verksamheter i enlighet med mål och riktlinjer enligt politiska beslut.

Kontakt

Socialförvaltningen

vx 0248-70 220
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Förvaltningschef

Annelie Granath
0248-70 215

Utveckling och Stöd

Verksamhetschef
Gunilla Klingh
0248-70 200

Stöd och omsorg

Verksamhetschef
Lena Fröyen
0248-70 308

Vård och omsorg och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)

Verksamhetschef
Mathilda Wikholm
0248-70 088

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Åsa Holén
0248-70 610

Kontakt

Socialutskottet
ordförande
Fredrik Ollén
0248-70 600

Socialförvaltningen

vx 0248-70 220
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik