Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommun- eller regionfullmäktige beslutar om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. I maj vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Kontakt

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184

Nämndsekreterare
Ebba Sobrino
0248-70 113

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kanslienheten
795 80 Rättvik