Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltning

Schema för samhällsutvecklingsförvaltningens organisation.

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem enheter:

  • mark-och planenheten
  • miljö- och byggenheten
  • stab
  • kulturenheten
  • ungdoms- och fritidsenheten

Enheterna är lokaliserade på olika adresser.

Kontakt

Förvaltningschef
Jonny Gahnshag
0248-70 164
Besöksadress: Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Mark- och planenhet

Tf mark- och planchef
Magnus Leksell
0248-70 153
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Expedition
0248-70 000 vx
mark.plan@rattvik.se

Miljö- och byggenhet

Miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142
Besöksadress: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

Expedition
0248-70 000 vx
miljo.bygg@rattvik.se

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Näringslivsenhet

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512
Besöksadress: Vasagatan 1, flygelbyggnaden

Kulturenhet

Kulturchef
Lena Krånglin
0248-70 190

Expedition
0248-70 195
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Kulturhuset
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Ungdoms- och fritidsenhet

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Expedition
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Besöksadress
Ungdoms- och fritidsenheten
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226   

Ungdomens hus, Wasaborg och Santana

Föreståndare
Anna Larsen
0248-70 388

Vik. Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288

Anläggningsansvarig spår och leder
Erik Klang
0248-70 281

Postadress till samtliga enheter

Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik