VIA-nämnden - gemensam nämnd inom vuxen­utbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten i Rättvik och Leksand

Leksands och Rättviks kommuner har inrättat en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Leksands kommun är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand.
Nämnden fattar beslut och bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i de två kommunerna.

Antalet ledamöter är jämnt fördelade mellan kommunerna.

Kontakt

Leksands kommun
0247-800 00

vuxenutbildning@leksand.se

Besöksadress
Torget 5
793 80 Leksand