Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns det fyra utskott:

  • allmänna utskottet
  • bildningsutskottet
  • samhällsutvecklingsutskottet
  • socialutskottet 

Alla ledamöter och ersättare i utskotten är också, antingen ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.

Samhällsutvecklingsutskottet

bereder de ärenden som framförallt ligger under samhällsutvecklingsförvaltningen (utom miljö- och byggärenden).

Bildningsutskottet

har beredningsansvar för frågor rörande bland annat förskola, grundskola och gymnasium.

Socialutskottet

fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd eller liknande.

Allmänna utskottet

bereder de ärenden som inte bereds i övriga utskott så som bland annat IT-frågor, personalfrågor, digitalisering och ekonomiska frågor.

Kontakt

Sekreterare samhällsutvecklingsutskottet, allmänna utskottet och bildningsutskottet
Erika Friberg
0248-70 184

Sekreterare socialutskottet
Emmy Hodén
0248-70 821

Annelie Steger Engholm
0248-70 820