Rättviks kommun

Söderås skola

Söderås skola

Söderås skola. Foto: © Benny Nyström

Den lilla byskolan med de stora vyerna.

Söderås skola ligger fantastiskt vackert med kommunens bästa utsikt, 6 km från Rättviks centrum. Siljan breder ut sig i ett magnifikt panorama. Genuin bykaraktär och närhet till naturen.

Skola har cirka 70 elever och verksamheterna som finns på skolan är förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem.

Skolan har en aktiv föräldraförening, som ger stöd till kultur och utflykter för barnen.

Skolbyggnaden är ett gammalt trähus och på skolgården så finns det ett uthus, som används som ett "fort" där barnen leker på rasterna. Dessutom finns det både skidspår och ishockeyplan vid skolan. På hockeyplanen spelas det tennis på sommaren.

Ett av målen med verksamheten är att ge eleven tid och möjlighet att grundlägga goda baskunskaper i svenska och matematik. Vi satsar extra mycket på språkutveckling i de tidiga årskurserna, men även på miljöundervisning och friskvård.

Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor bildar ett rektorsområde. Vi har gemensam ledning.

Kontakt

Söderås skola

0248-70 590
soderas.skola@rattvik.se

rektor
Megh Tomt Andersen
0248-70 551

biträdande rektor
Linn Gustavsson
0248-70 555

rektorsassistent
Inger Norgren
0248-70 550

sjukanmälan
0248-70 590

Besöksadress
Söderås Bäckgatan 26, 795 90 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Söderås skola
795 80 Rättvik