Rättviks kommun

Boda skola

Lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda i förgrunden och Boda skolas gula skolbyggnad i bakgrunden.

Skolgården

Boda kyrkby är vackert beläget utmed länsväg 301 cirka 16 kilometer norr om Rättvik.

Boda skolan har cirka 40 elever och verksamheterna som finns på skolan är förskoleklass, grundskola 1-5 och fritids.

På Boda skola satsar vi på sammanhållningen på skolan och har aktiviteter som är gemensamma för alla elever. Barnen delas in i grupper med deltagare från alla klasser.

I klass 5 får alla elever välja var de ska börja årskurs sex, på Furudals skola eller på Rättviksskolan.

Kontakt

Boda skola

0248-70 561
0258-10 930
boda.skola@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Biträdande rektor
Erika Friberg
0248-70 569

Rektorsassistent
Ann-Christine Landberg
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 564

Besöksadress
Boda Björkallén 31, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Boda skola
795 80 Rättvik