Rättviks delaktighetsråd

herrar sitter på en parkbänk och pratar med två i rullstol.

mostphotos.com/Frugan

Rättviks kommun har ett delaktighetsråd som ska stärka inflytandet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning i kommunala frågor som rör deras intressen. Rådets funktion är också att ge kommunens styrelser, nämnder, utskott och förvaltningar kunskap, erfarenheter och synpunkter från pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Delaktighetsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen och ersätter Pensionärs- och Tillgänglighetsråden.

Rådet består av tre ledamöter som är valda av kommunstyrelsen samt

  • Representant för Socialförvaltningen
  • Representant för Samhällsutvecklingsförvaltningen
  • Representanter från SKPF
  • Representanter från PRO
  • Representanter från SPF
  • Representanter från Funktionsrätt Dalarna

Delaktighetsrådets särskilda uppgifter är att:

  • verka för att styrelser och nämnder tar hänsyn till intressen kopplade till pensionärer och personer med funktionsnedsättning
  • till styrelser, nämnder och utskott initiera nya frågor som rör pensionärer och personer med funktionsnedsättning
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik