Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brutna glasögen.

mostphotos.com/MichaelFelix

Rättviks kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd som är forum för samordning och utveckling av det brottsförebyggande arbetet.

BRÅ är ett referensorgan underställt kommunstyrelsen med syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Rådet består av tre ledamöter som är valda av kommunstyrelsen samt

  • Representant för Socialförvaltningen
  • Representant för Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Representant för Samhällsutvecklingsförvaltningen
  • Representant för Stab- och serviceförvaltningen
  • Representant för RFAB
  • Representant för näringslivet
  • Representant för föreningen ”Vuxna på byn”
  • Rättviks beredskapssamordnare
  • Rättviks kommunpolis

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård).

BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer. BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik