Dammbrott Rättvik

Det röda på kartbilden markerar översvämningsområdet och visar hur långt upp vattnen skulle kunna nå vid ett stort dammbrott.

Det röda på kartbilden markerar översvämningsområdet och visar hur långt upp vattnen skulle kunna nå vid ett stort dammbrott.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott sköljer inte någon flodvåg över länet, istället blir det en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun brister tar det ungefär 7 timmar innan vattnet når Siljan.

WebbGIS

Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm går sönder kan du titta på Länsstyrelsen Dalarnas karttjänster och geodata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

får du i Rättvik reda på att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i vissa tätorter genom signalen ”Viktigt meddelande”.

Om du hör flera 7 sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i två minuter.

När du hör varningssignalen ska du gå inomhus, slå av ventilation, stänga fönster och lyssna på radions P4. Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i översvämningsområdet.

Utrymning i översvämningsområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Din utrymningsstation är Stiernhööksgymnasiet

Du som bor i översvämningsområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i "Viktigt meddelande till allmänheten" i radions kanal P4.

Mer information om var din utrymningsstation ligger hittar du i den folder som delats ut till berörda hushåll. Du kan också läsa foldern genom att klicka på den länk som finns här Folder Rättvik Pdf, 577.4 kB..