Riskhantering avseende brand vid skogsarbete

Varje år uppkommer bränder inom skogsbruket vilka kan orsaka stora konsekvenser.

I och med de klimatförändringar som sker förväntas risken för skogsbränder öka och säsongen för bränder i skog och mark bli längre. På webbplatsen Skogsforsk finns information om hur man bör arbeta förebyggande mot brand, kunskap om tidigare händelser och hur ett avslutande arbete kring en brand kan se ut.

Följ länken till Skogsbrand - Skogforsk Länk till annan webbplats.