God man, förvaltare, förmyndare

Handläggningen av överförmyndarärenden har ett gemensamt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen.

Handläggare för Rättviks kommun

Efter förändring i organisationen från och med 1 januari 2019 sköts ärendena från samtliga handläggare vid Morakontoret efter turordning.

Du kan vända dig till Överförmyndare i samverkan i Mora på telefonnummer 0250-263 50 alla vardagar klockan 10–12.

Kontakta handläggarna under telefontiden om du vill boka ett möte eller om du har frågor gällande handläggningen.

Överförmyndare i samverkan

Besök gärna Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns mer utförlig information om ställföreträdarskap.

Överförmyndaren Thomas Wärnhem (med kontor i Rättviks kommunhus, Vasagatan 1 och postadress Överförmyndaren, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik) kommer – även om själva handläggningen sker i Mora – vanligtvis att vara anträffbar i Rättvik på onsdagar klockan 8.30–10.30 (på telefon 0248-70 330, växel 0248-70 000).

Thomas Wärnhem
Överförmyndare

Kontakt

Överförmyndarexpedition

0250-263 50
Telefontid vardagar klockan 10–12

E-post skickas till

overformyndaren@mora.se

Besöksadress i Mora

Mora kommunhus
Fredsgatan 16
Mora

Postadress

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Mora kommun
792 80 Mora

Information

God man för ensamkommande barn – information från SKR* Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* SKR - Sveriges Kommuner och Regioner