Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi?

Vår skuldrådgivare kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation. Du kan också få råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.

Rådgivaren kan informera om hur den skuldsatte kan arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Enligt Skuldsaneringslagen ska alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning. Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. På kronofogdens webbplats loggar du in med bank-ID på "Mina sidor" och gör ansökan. Du kan också ladda ner en särskild blankett alternativt beställa postleverans på kronofogdens webbplats. Det finns också möjlighet att beställa ansökningsblanketten på kronofogdens servicetelefon

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta kommunens skuldrådgivare, se kontakt längre ned på sidan.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få skuldsanering, behandlingen av din ansökan ta flera månader. Under tiden är det viktigt att du inte drar på dig nya skulder.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa.

Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..