Avlopp

Allt utsläpp av avloppsvatten från hushåll och verksamheter ska tas om hand och renas. Avlopp ansluts antingen till det kommunala avloppsnätet eller till en enskild avloppsanläggning.

Kommunalt avlopp

Har du frågor om kommunalt avlopp ska du kontakta Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Enskilt avlopp

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som är utförd på fastighet där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Man skiljer på BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvätt) och WC-avlopp (vattentoalett). I stället för WC kan man även välja andra toaletter, till exempel mull- eller förbränningstoa.

För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du söka tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Information om hur det går till att få ett tillstånd finns under fliken Ansökan, anmälan för enskilt avlopp.

På vår nationella kunskapsbank om avlopp; Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hittar du mer information om planering samt inköp av produkter och tjänster.

Vi hänvisar även till informationen på vår webbsida Dricksvatten.

Varför behöver avloppsvatten renas?

Länk till havochvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömning

Slamtömning av eget avlopp utförs av Dala Vatten och Avfalls entreprenör. Information om slamtömning finns hos Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundtjänst 0247-44 100