Buller

Vad som räknas som buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller.

För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Martin Clarstedt
0248-70 142

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik