Rättviks kommun
Rättviks kommun

Folköl

Du ska anmäla verksamheten till kommunen. Du har även skyldighet att utöva tillsyn samt utarbeta ett program för egenkontroll. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Krav för att få sälja och servera folköl

  • Anmälan till kommunen där försäljning eller servering ska ske.
  • Verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen.
  • Försäljning eller servering får inte ske till personer under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning och servering av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja och servera folköl ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning och servering av folköl.

För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program som skickas in till Rättviks kommun tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finns i vårt blankettarkiv.

Blankettarkiv

Gällande taxaPDF

Kontakt

Alkoholhandläggare
Jennie Prans
0248-70 148

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad
Vasagatan 1