Folköl

Du ska anmäla verksamheten till kommunen. Du har även skyldighet att utöva tillsyn samt utarbeta ett program för egenkontroll. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Krav för att få sälja och servera folköl

  • Anmälan till kommunen där försäljning eller servering ska ske.
  • Verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen.
  • Försäljning eller servering får inte ske till personer under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning och servering av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja och servera folköl ska anmälan göras till Rättviks kommun. För detta kontaktas handläggare nedan. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts och egenkontrollprogram inlämnats.

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning och servering av folköl. Egenkontrollprogrammet laddas antingen upp i samband med anmälan eller kompletteras senare via funktionen "egenkontrollprogram" i e-tjänsten. Egenkontrollprogrammet kan utformas fritt. Önskas blankett för detta kontakta nedanstående handläggare.

Relaterade länkar

Gällande taxa

Kontakt

Alkoholhandläggare
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad
Vasagatan 1