Skadedjur

Hur skadedjur definieras beror på var de uppträder och om de innebär olägenhet för hälsa och miljö. Till skadedjur kan möss, råttor, stora fåglar och grävlingar räknas, insekter däremot kallas ohyra.

Skadedjur kan vara en indikation på bristande rutiner i städning, rengöring och bristande underhåll av fastigheten.

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder mot skadedjur och ohyra.

Råttor och möss

Grundförutsättningarna som ska vara uppfyllda för att fastigheten eller omgivningen ska vara attraktiv för råttor och möss är tillgången på mat, vatten och boplats. En stor del för att undvika och begränsa skadorna av angrepp är att göra fastigheten otillgänglig. Täta hål eller glipor och håll rent cirka en halvmeter runt fastigheten från bråte och växtlighet. Tänk på att en råtta behöver bara ett hål eller glipa på 2 cm för att ta sig in och möss bara 0,5 cm.

Fåglar

Fåglar orsakar nedskräpning dels genom avföring men de drar även runt sopor som inte är skyddade från yttre påverkan. Avföringen är den största risken enär dammet som bildas kan orsaka hälsoproblem och fastighetsfasader kan förstöras genom frätning vid påverkan från avföringen.

Kom ihåg att inte beträda ett område, främst slutna utrymmen, där det är omfattande kontaminering av avföring från fåglar. Det kan vara direkt hälsovådligt. Förebyggande åtgärder är att ta bort möjligheter till bobyggande genom att sätta för till exempel taksprång och skärmtak med nät och laga trasiga fönster.

Viktigt är också att hålla rent på fastigheten från sopor och matrester. Om förebyggande åtgärder inte ger resultat kan fastighetsägaren anlita kommunens skyddsjägare till att bedriva skyddsjakt, mer information om det hittar ni på sidan Skyddsjakt.

Kontakt

Miljö- och byggchef
Martin Clarstedt
0248-70 142

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggenheten
Rättviks kommun
795 80 Rättvik