Djurhållning och lantbruk

Om du har frågor gällande djur och djurhållning som orsakar eller riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa kontaktar du oss på miljö- och byggenheten.

Djurhållning, detaljplanerat område

Vi kan svara på frågor om djurhållning inom detaljplanerat område, miljötillsyn i lantbruket och vara behjälpliga vid viss skyddsjakt.

Definitionen för en olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet.

Djurskydd

Har du frågor om djurskydd ska du kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att ta djur med sig mellan länder

Vid in- och utförsel av djur mellan länder är det viktigt att djuren inte för med sig smitta. Därför finns det regler om in- och utförsel som måste följas. Reglerna finns även för att motverka otillåten handel. Har du frågor eller vill veta mer ska du kontakta Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..