Livsmedel

Till livsmedel räknas både mat och dryck. I Rättviks kommun finns cirka 150 livsmedelsverksamheter. Det är främst restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden. Det finns även ett flertal butiker, kaffeserveringar och några få tillverkare.

Trygga och säkra livsmedel

Miljö- och byggenheten har som mål att ge kommuninvånarna trygga och säkra livsmedel. Som konsument i Rättviks kommun ska du kunna köpa säkra livsmedel och skyddas mot skadliga och smittsamma produkter. Därför bedriver kommunen kontinuerlig tillsyn på livsmedelsverksamheterna.

Kontroller och kvalitetssäkring

I kontrollen undersöks om företagen följer livsmedelslagstiftningen och tar sitt ansvar i kvalitetssäkringen gentemot konsumenten. Kvalitetssäkringen är ett mått på säkra livsmedel och ett mått på att produkten som erbjuds håller den kvalitet som utlovas och har det ursprung som uppges genom märkningen.

Ansökningshandlingar hittar du på sidan Blanketter avgifter och taxor.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik