Rättviks kommun
Rättviks kommun

Serveringstillstånd och alkohol

Ansökan om serveringstillstånd samt hantering av gällande tillstånd sker via kommunens e-tjänst. Önskas pappersblanketter se kontaktuppgifter nedan.

RiktlinjerPDF för serveringstillstånd i Rättviks kommun är antagna av kommunstyrelsen 2012. TaxanPDF gäller från och med 2013.

Ansökningshandlingar

När ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker inlämnas ska följande handlingar bifogas.

 • Registrerings- eller firmabevis (motsvarande). Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Vid aktiebolag:
  • Utdrag ur aktiebok
  • AB under bildande: Bolagsordning, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, bevis om aktieteckning och kopia av anmälan.
  • AB under namnändring: Registreringsbevis, generalfullmakt, bolagsordning, extra bolagsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll, avtal om köp av AB, bevis om betalning av AB aktieteckning (utdrag ur aktiebok) och kopia av anmälan till PRV.
 • Utförlig beskrivning av den planerade verksamhetens inriktning; öppettider, åldersgränser, målgrupp, underhållning, dans och spel. Bifoga även planerad meny, mat och drycker. 
 • Planritning över serveringsstället. Lokalerna i vilka servering ska ske ska noggrant anges och tydligt avgränsas på planritningen. Antalet sittplatser ska uppges. Det maximala antalet gäster som lokalen är godkänd för ska anges.
 • Intyg om godkänt kunskapsprov. Vid behov kan du vända dig till ett utbildningsföretag för att genomgå en utbildning i Alkohollagen innan du beställer tid för kunskapsprov.
 • Kopia från miljö- och byggnadsnämnden att verksamheten är registrerad som livsmedelsanläggning.
 • Kopia av avtalet om köpet/arrendet av rörelsen samt eventuellt hyresavtal.
 • Bryggeriavtal/leverantörsavtal.
 • F-skattsedel.
 • Registreringsbevis enligt 14 kap 1 § mervärdeskattelagen.
 • Intyg om arbetsgivarregistrering.
 • Finansieringsplan avseende köp och drift av verksamheten. Bifoga kvitton, lånehandlingar och/eller skuldebrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung. Privatlån ska kompletteras med uppgift från långivaren om pengarnas ursprung. Normalt sett ska kapitalet ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att de har funnits i er ägo vid köptillfället. Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Bifoga även en utförlig redovisning där finansieringen beskrivs med egna ord.
 • Budget – resultatbudget för 1:a året.
 • Anmälan beträffande serveringsansvarig personal (föreståndare och ersättare). 
 • Intyg från Räddningstjänsten angående brandskydd.

Överklaga

I 22 § Förvaltningslagen (1986:223) står det vem som får överklaga ett beslut.

"Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas."

Kommunens beslut överklagas hos respektive förvaltningsrätt. I princip kan såväl gynnande som negativa beslut överklagas.

E-tjänst

Ansökan serveringstillstånd e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Alkoholhandläggare
Jennie Prans (föräldraledig till januari 2019)

Christoffer Knapp (tillgänglig måndagar)
0248-70 148

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Besöksadress
Näringslivskontoret
Masvägen 5
795 32 Rättvik