Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras genom Jaktlagen och Jaktförordningen och anger att den endast ska bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet.

Förebyggande åtgärder

Skyddsjakt på enstaka skadedjur eller vilt verkar oftast med en begränsad och kortsidig effekt. Därför är det av yttersta vikt att iaktta förebyggande åtgärder som verkar långsiktigt. Att hålla rent från matrester och undanröja boplatser är exempel på förebyggande åtgärder.

Rättviks kommun har avtal med kommunjägare vars uppdrag är att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område och övrig kommunal mark på kommunens och enskild fastighetsägares initiativ.

Ansökan och kostnader

Ansökan om skyddsjakt av fastighetsägare lämnas till miljö- och byggenheten om det gäller djurarter enligt punkt 1 & 2 i bilaga 4 till jaktförordningen. Skyddsjakt på övriga djurarter ska ansökas hos Länsstyrelsen Dalarna, ange "för kännedom: Miljö- och byggenheten Rättviks kommun". Skyddsjakt på enskild fastighetsägares initiativ bekostas av fastighetsägaren.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik