Lantbruk

Kor.

Kor. Foto: © Y. Öhrnell.

Miljökontorets ansvar i tillsynen av lantbruk i kommunen.

Tillsynen utgår från bestämmelser i Miljöbalken, kapitel 2 som reglerar den allmänna miljöhänsynen, kapitel 12 som reglerar lantbruks­verksamheten mer specifikt samt kapitel 26 om tillsyn enligt Miljöbalken.
Fler bestämmelser finns även i Jordbruksverkets föreskrifter.

sidan miljöskydd kan du läsa mer om vad miljökontoret kontrollerar på lantbruken.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik