Miljöskydd inom lantbruk

Vi bedömer verksamheters miljöpåverkan genom tillsyn där gödselhantering, kemikaliehantering och avfallshanteringen kontrolleras.

Rättviks kommun har inga lokala föreskrifter gällande lantbruk och de kategoriseras inte som känsligt område i Jordbruksverkets skrifter.

Vid en tillsyn kan följande kontrolleras

Kemikalier

  • Användandet av växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel
  • Hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter kontrolleras av räddningstjänsten

Hantering av avfall

  • Ensilageplast, säckar och oljefilm.
  • Oljedunkar, oljefilter, lysrör med mera.

Gödselhantering

  • Lagringskapacitet.
  • Gödselanläggningens skick.
  • Spridningstidpunkter, spridningsareal och säkerhetszoner till vattendrag.
  • Stukalagring.
  • Urlakningsrisker.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik