Husdjur

Till husdjur räknas bland annat hundar, katter och ormar.

Hundar och katter

Lagen om tillsyn av katter och hundar säger att: "Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter."

Hundar, katter och ormar

Läs mer på sidan Hundar och katter respektive Ormar för mer information.

Djur som inte är sällskapsdjur

Information om till exempel nötkreatur, häst, får, get och svin samt pälsdjur, fjäderfä och vilda fåglar hittar du på, eller som undersida till, Djur som inte är sällskapsdjur.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik