Rättviks kommun

Djur som inte är sällskapsdjur

Ett fårhuvud sticker ut mellan staketspjälor.

mostphotos.com/Gunnar Stenberg

Djur som inte är sällskapsdjur är till exempel nötkreatur, häst, får, get och svin. Även pälsdjur och fjäderfä är i vissa fall inte lämpligt att hålla inom detaljplanelagt område, till exempel ett tätbebyggt bostadsområde.

Kontakta oss på miljökontoret om ni har frågor eller planerar att införskaffa djur inom ett sådant område.

Fåglar

Tänk på att inte mata större fåglar inom bostadsområde då de orsakar nedsmutsning på fastigheterna. Även matning av småfåglar kan bli ett problem om fågelmaten slängs på backen. Fågelmat kan dra till sig skadedjur som råttor.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik