Djur som inte är sällskapsdjur

Ett fårhuvud sticker ut mellan staketspjälor.

mostphotos.com/Gunnar Stenberg

Djur som inte är sällskapsdjur är till exempel nötkreatur, häst, får, get och svin. Även pälsdjur och fjäderfä är i vissa fall inte lämpligt att hålla inom detaljplanelagt område, till exempel ett tätbebyggt bostadsområde.

Kontakta oss på miljökontoret om ni har frågor eller planerar att införskaffa djur inom ett sådant område.

Fåglar

Fåglar, både större och mindre arter, kan orsaka olägenhet för boende genom sanitär olägenhet och bobygge på fastigheterna.
För att inte drabbas av detta så ska fågelmatning undvikas inom bostadsområden.
Fågelmatning lockar inte bara till sig fåglar utan även andra skadedjur
såsom råttor och möss.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik