Fjäderfä

Tupp.

Tupp. Foto: © Gunilla Jacobsson.

Höns i tätbebyggt område

Du behöver inte söka tillstånd eller anmäla hos Rättviks kommun att du ska skaffa höns. Det är bra om du pratar med dina närmaste grannar om dina planer, särskilt om du bor i ett tätbebyggt område. Det är lättare för dem att acceptera fjäderfän på granntomten om de är förberedda.

Du behöver tänka på följande

  • Djuren ska skötas väl enligt djurskyddslagstiftningen.
  • Djurhållningen ska inte skapa olägenhet för grannar och miljön. Gödsel ska tas om hand så att det inte blir besvärande lukt för grannar. Om det finns avrinning mot vattendrag ska gödseln samlas upp i ett tätt kärl. I annat fall ska gödseln förvaras på en plats där den inte stör, brukas ned på egen tomt eller ge gödseln till någon markägare som kan ta hand om den.
  • Foder ska förvaras så att det inte drar till sig fåglar, möss eller råttor.

jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om regler och skötsel av djur och gödselhantering.

Din hönshållning lyder under miljöbalken och djurskyddslagen. Rättvik kommuns miljö- och byggnadsnämnd ansvarar för tillsyn enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för tillsyn enligt Djurskyddslagen. Om du planerar att bygga ett hönshus kan du i vissa fall behöva söka bygglov. Mer information om bygglov finns på rattvik.se/bygga-nytt.

Fågelinfluensa

Ibland cirkulerar fågelinfluensa. Då kan tamfåglar behöva hållas inne helt. På jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du mer information.

Klagomål

Klagomål kan uppstå till exempel om tuppars galande. Det är inte nödvändigt att ha en tupp i en hönsflock. Om du ändå funderar på att ha tupp, bör den hållas inomhus i välisolerad byggnad nattetid. Tuppens galande kan uppfattas som ett störande inslag.

Hönshållningen får inte orsaka lukt- eller ljudstörningar. Om grannar blir störda, till exempel av lukt eller att en tupp gal så att de inte kan sova, kan de framföra klagomål till miljö- och byggenheten. Berättigade klagomål kan leda till exempelvis förbud mot att ha tupp eller krav på att djuren måste vara inomhus om natten.

För att förekomma klagomål, be dina grannar att först ta kontakt med dig om de upplever problem!

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik