Hundar och katter

Katter

Som kattägare måste du visa hänsyn och ta ansvar för din katt. Tyvärr så uträttar katter sina behov i omgivningen som inte alltid anses lämpligt. Enligt tolkningar av lagen som gjorts av bland annat miljödomstolen är det naturligt för katter att röra sig fritt utomhus och att grannarna får acceptera kattbesök på sin tomt.

Det är upp till var och en att skydda sin trädgård och myndigheterna kan inte ge varken föreläggande eller förbud. Lämpligen vidtar du åtgärder som gör din tomt ogästvänlig utan att skada katten, Det kan ge böter och fängelse. Katter ska vara märkta med tatuering, chip eller halsband när de vistas utanför den egna tomten.

Vildkatter

Misstänker du att det är en förvildad eller övergiven katt som oönskat stryker på din fastighet råder vi dig att höra dig för i grannskapet om det är någon som vet var den hör hemma.

Om det är någon i grannskapet som matar katten räknas den automatiskt som ansvarig enligt djurskyddslagen.

Hundar

Rättviks kommun har följande lokala föreskrifter gällande koppling av hundar

  • Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt på lek- och badplats.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad, ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefon­nummer.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
  • Hundar får inte motioneras i slalombackar inom Rättviks kommun eller i de av kommunen eller föreningar iordningställda skidspår intagna i turist- och skidspårskartor samt liknande spår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av kommunen.

Hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det kan finnas vilt perioden 1 mars–20 augusti.

Länk till Naturvårdsverkets information om hundar i naturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Lagens syfte är till för att skydda de vilda djuren under den känsliga perioden då de får sina ungar och gäller praktiskt taget all naturmark. Övrig tid ska hunden hållas under uppsikt så att de inte förföljer eller driver vilt.

Ta kontakt med hundägaren om du störs av skällande

Oavbrutet skällande stör grannar och närboende, i första hand ska kontakt tas med hundägaren. Om det inte sker någon förbättring så kan du kontakta oss på miljökontoret.

Tänk på att en anmälan kräver att störningarna på något sätt är dokumenterade med hur ofta och omfattande skällandet är för att kunna bedöma om störningen är en olägenhet enligt miljöbalken.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik