Ormar

Boaorm.

mostphotos.com/pixel

Ormar ska hållas i utrymmen som är anpassat för den art de tillhör och ge djuren möjlighet att bete sig naturligt.

Hållande av ormar

Vid större omfattning av hållande av ormar eller vid yrkesmässig hållning så krävs tillstånd av länsstyrelsen. I Jordbruksverkets föreskrifter om allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur finns exakta bestämmelser.

Giftormar

Om du inhyser giftormar i din fastighet ska lokalen där de befinner sig vara rymningssäkert och terrariet ska vara låst. Dessutom ska det finnas en skylt där det framgår att terrariet innehåller giftormar och vilken art det är.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik